O NAMA

ŠIVANJE RADNE ODJEĆE

STROJNI VEZ

UPUTSTVA

UPITI

CJENIK

REFERENCE

KONTAKTI

NOVOSTI

 

KONTAKTI
 

BIBA ŠETLAND d.o.o

PROIZVODNJA RADNE ODJEĆE

10373 ZAGREB - IVANJA REKA, ŠTEFA KUZMIĆA 15

M. B. 0843598

ŽIRO RAČUN: 236000-1101379867

ŠIFRA DJELATNODTI: 18221

TEL. 01/2024 049

FAX. 01/2024 475

E -MAIL: biba-setland@zg.htnet.hr

info@biba-setland.hr

 

 

Copyright&copy "BIBA ŠETLAND" d.o.o.

dizajn: kimajako